این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
آدرس دبیرخانه:
شیراز، میدان نمازی،درمانگاه شهید مطهری، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات بیماریهای پستان

تلفن (تماس-واتساپ):
09306098299

ایمیل:
bdrc@sums.ac.ir

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز در لیست "Recommended events" در وب سایت رسمی انجمن جراحی انکولوژی اروپا ESSO قرار گرفت.

back2018-08-23Voting is0 time