این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
آدرس دبیرخانه:
شیراز، میدان نمازی،درمانگاه شهید مطهری، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات بیماریهای پستان

تلفن (تماس-واتساپ):
09306098299

ایمیل:
bdrc@sums.ac.ir

صفحه اصلی > رئیس کنگره
.: رئیس کنگره

 استاد عبدالرسول طالعی

استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فلوشیپ جراحی سرطان

رئیس بخش جراحی سرطان
و
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای پستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

click here
Google Scholar