این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
آدرس دبیرخانه:
شیراز، میدان نمازی،درمانگاه شهید مطهری، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات بیماریهای پستان

تلفن (تماس-واتساپ):
09306098299

ایمیل:
bdrc@sums.ac.ir

صفحه اصلی > دبیر اجرایی
.: دبیر اجرایی


دکتر مجید اکرمی

استادیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فلوشیپ جراحی سرطان

click here
Google Scholar