این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
آدرس دبیرخانه:
شیراز، میدان نمازی،درمانگاه شهید مطهری، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات بیماریهای پستان

تلفن (تماس-واتساپ):
09306098299

ایمیل:
bdrc@sums.ac.ir

صفحه اصلی > مکان کنگره بر روی نقشه
.: مکان کنگره بر روی نقشه

 کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز
Shiraz Internatinal Surgical Oncology Congress
۷-۹ آذر ماه ۱۳۹۷
هتل بزرگ شیراز