این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
آدرس دبیرخانه:
شیراز، میدان نمازی،درمانگاه شهید مطهری، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات بیماریهای پستان

تلفن (تماس-واتساپ):
09306098299

ایمیل:
bdrc@sums.ac.ir

صفحه اصلی > گروه های هدف و امتیازات
.: گروه های هدف و امتیازات

نــام رشــته

امتیـــاز

[1733] جراحی عمومی| تخصص

12.75

[1716] رادیوانکولوژی | تخصص

12.75

[2017] خون و سرطان بالغین | فوق تخصص

12.75

[1724] رادیولوژی | تخصص

12.75

[1730] بیماریهای پوست | تخصص

12.75

[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی | فوق تخصص

9

[1734] زنان وزایمان | تخصص

9

[2024] گوارش بالغين (داخلی) | فوق تخصص

9

[20245] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص

9

[2015] جراحی قفسه صدری | فوق تخصص

6.5

[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن | تخصص

6.5

[1710] بیماریهای داخلی | تخصص

6.5

[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم | فوق تخصص

6.5

[1510] پزشکان عمومی | دکترای حرفه ای

6.5

[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده | دکترای حرفه ای

6.5

[1723] آسیب شناسی | تخصص

4

[1717] پزشکی هسته ای | تخصص

4

[1920] پرستاری | دکترا

4

[1410] پرستاری | کارشناسی ارشد

4

[14103] اتاق عمل | کارشناسی ارشد

4

[1110] پرستاری | کارشناسی

4

[1130] اتاق عمل | کارشناسی

4

[1013] اتاق عمل | کاردانی

4