این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
آدرس دبیرخانه:
شیراز، میدان نمازی،درمانگاه شهید مطهری، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات بیماریهای پستان

تلفن (تماس-واتساپ):
09306098299

ایمیل:
bdrc@sums.ac.ir

صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام

آنلاین تا 30 آبان (تومان)

در محل (تومان)

متخصصین

300,000

400,000

پزشکان عمومی-کارشناسان

150,000

200,000

 

هزینه ناهار

هر روز (تومان)

 

40,000